+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

ambasadorky esf

 

Projekt "Ambasadorky"

S ambasadorkami k samostatnému podnikání žen

reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00358Období realizace: prosinec 2012 – červen 2014

Logo projektu:

 

ambasadorky logo

 

Projekt „Ambasadorky“ se zaměřuje na přenesení dobré praxe ověřené v řadě evropských zemích a to zřízení sítě ambasadorek/vyslankyň podnikání v Ústeckém kraji s případným pozdějším rozšířením do celé České republiky a zapojením této české sítě do Evropské sítě vyslankyň podnikání (ENFEA) zřízené při Evropské komisi (kam jsou zařazeny již národní sítě ambasadorek z 22 zemí Evropy, ČR dosud zapojena není).

Cílem projektu je díky přenosu tohoto inovativního konceptu do českého prostředí posílení podnikatelských aktivit u žen, které se často zahájení podnikání obávají a chybí jim příklady dobré praxe, podpora od těch, které již úspěšně podnikají a kontakty, kde získat praktické informace.

Příjemce grantu Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. v Mostě ve spolupráci se spolupracujícími subjekty – Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a Kontaktními pracovišti v Ústeckém kraji, Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, okresními hospodářskými komorami, vzdělávacími institucemi a městy – vytipuje a osloví úspěšné podnikatelky v regionu Ústeckého kraje, které mají potenciál stát se úspěšnými ambasadorkami podnikání v Ústeckém kraji a podpořit svou motivační činností a zkušenostmi z praxe další ženy, které uvažují o založení samostatné výdělečné činnosti a vlastního podnikání.

Do projektu bude následně vybráno minimálně 10 ambasadorek podnikání, úspěšných podnikatelek, které mají potenciál, chuť i čas předávat své zkušenosti s tím, jak překonávat bariéry, které provází zahájení podnikání i samotné podnikání žen, jak skloubit práci (podnikání) s rodinným a osobním životem, jak bojovat s předsudky společnosti a jak uspět na trhu.

Realizační tým spolu s partnerskou organizací Foundation for Women Entrepreneurs z Malty (která během let 2010-2012 realizovala projekt na podporu a vznik Maltské sítě ambasadorek podnikání a její zapojení do evropské sítě ambasadorek podnikání) připraví praktickou studijní stáž na Maltu pro zástupce spolupracujících subjektů a ambasadorky podnikání, kde bude v praxi vysvětlen princip práce ambasadorek, bude zprostředkována diskuze s maltskými ambasadorkami podnikání, uvidí je při práci, získají zpětnou vazbu od žen, které již práci ambasadorek vykonávají, jak je tato činnost obohatila nebo naopak v čem spatřují nevýhody této činnosti. 

Realizační tým ve spolupráci s partnery připraví metodiku pro přípravu ambasadorek, vytvoří 1. českou síť ambasadorek podnikání v Ústeckém kraji a bude usilovat o zapojení vytvořené sítě ambasadorek do Evropské sítě ambasadorek podnikání (ENFEA), která funguje při Evropské komisi a je jí podporována.

Důležitým výstupem projektu bude publikace dobré praxe „I Ty můžeš podnikat!“ s příběhy úspěšných podnikatelek – ambasadorek v Ústeckém kraji. Publikace bude sloužit jako jeden z motivačních nástrojů pro ženy, které uvažují o zahájení podnikání.

Přenosem inovace dojde k posílení podnikatelských aktivit žen v ČR, která je vzhledem k situaci ve vyspělých zemích, velmi nízká (ženy v ČR vlastní pouze 4 % soukromých firem, zatímco v EU je tento podíl 30 % a v USA dokonce 38 %). Největší podpora a osvěta bude směřovat k nejvíce ohroženým skupinám na trhu práce, které jsou „schopny“ samostatného podnikání a to např. ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislou osobu a další ohrožené skupiny žen evidované na úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání.

V rámci projektu dojde k vytvoření spolupracující sítě organizací na trhu práce, které podporují vznik sítě ambasadorek v Ústeckém kraji, a které budou ambasadorky dále metodicky podporovat v jejich činnosti a rovněž prakticky využívat jejich zkušeností a příkladů dobré praxe při své práci s cílovou skupinou žen, které uvažují o zahájení podnikání (hospodářské komory a vzdělávací instituce – při realizaci vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro zahájení podnikání; ÚP ČR – v rámci Job klubů, a dalších aktivit).

Během realizace projektu dojde k šíření výstupů projektu (což vychází již ze samé podstaty projektu) a informací o konceptu ambasadorek podnikání v ČR. Diseminace bude probíhat jednak směrem k široké veřejnosti, ale zejména k cílové skupině žen uvažujících o zahájení podnikání a také k odborné veřejnosti. Ať už se bude jednat o organizace, které budou při své práci služeb ambasadorek využívat (jako příkladů dobré praxe, že i ženy mohou být úspěšnými podnikatelkami a že i ženy mohou zvládnout jak svoje podnikání a firmu tak i rodinný život) – úřady práce, vzdělávací organizace, hospodářské komory a města/živnostenské úřady, tak i v neposlední řadě k samotným úspěšným ženám podnikatelkám, které budou mít chuť se zapojit do sítě ambasadorek podnikání v ČR a pomoci svými zkušenostmi k rozvoji ženského podnikání v ČR.

 

Příjemcem podpory: 

  • Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. v Mostě
  • Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 739 046 457)
  • Webové stránky: www.sssmep.cz

 

Partner:

  1. Foundation for Women Entrepreneurs, Hamrun, Malta (www.women.org.mt)

 

Spolupracující subjekty:

  • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
  • Úřad práce České republiky, KrP v Ústí n.Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě, Litvínově, Chomutově a Teplicích
  • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
  • Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
  • Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o.


Výstupy projektu budou založená síť minimálně 10 ambasadorek podnikání v Ústeckém kraji, metodika přípravy ambasadorek podnikání, publikace best practices „I Ty můžeš podnikat!“, zapojení české sítě ambasadorek do Evropské sítě ambasadorek podnikání (ENFEA), webové stránky o projektu a konceptu ambasadorek podnikání obsahující databázi ambasadorek podnikání, facebooková stránka.