+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Projekt „ŠANCE“

„Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů“

 

Předkladatel projektu:

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

 

Název a doba trvání projektu:

 • Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů   - ŠANCE
 • Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022
 • OPRLZ – Operativní program rozvoj lidských zdrojů
 • Termín realizace: od 1.1.do 30.6.2008 – 18 měsíců

 

Obecný cíl projektu:

Obecným cílem projektu je omezit počet žáků, kteří z důvodu předčasného ukončení školní docházky nenacházejí zaměstnání a stávají se často, po velmi dlouhou dobu, uchazeči o zaměstnání.

 

Specifické cíle projektu:

 • Řízení a koordinace projektu.
 • Založení systému koordinované spolupráce výchovných pracovníků, poradenskýa dalších pedagogických a odborných  pracovníků ve školství k zamezení předčasných odchodů ohrožených žáků ze systému školního vzdělávání.
 • Vytvoření nového poradenského programu "ŠANCE" pro ohrožené žáky, založeného na vzdělávacích a poradenských aktivitách, bilanční diagnostice a následné individuální asistenční péči.
 • Vytvoření školního společenského centra - studentského klubu včetně technickéi personálního zázemí k zabezpečení následné individuální asistenční péče cílovým skupinám.
 • Vytvoření metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu jako metodický návod pro výchovné poradce.
 • Proškolit výchovné poradce pro výběr vhodných cílových skupin, poradenské a pedagogické pracovníky pro pilotní ověření poradenského programu "ŠANCE".
 • Pilotně ověřit vytvořený poradenský program "ŠANCE" na cílové skupině.
 • Vytvoření metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství.
 • Proškolit výchovné poradce pro následnou individuální asistenční péči a poradenství.
 • Pilotně ověřit následnou individuální asistenční péči a poradenství.
 • Šířit a propagovat výsledky projektu.

 

Cílové skupiny:

 •  žáci – 180 příjemců
 •  učitelé – 15 příjemců
 •  výchovní poradci – 5 příjemců
 •  poskytovatelé následné asistenční péče – 10 příjemců

 

Organizace zapojené do projektu:

 • Koordinátor:

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

 •  Partneři projektu:     

Integrovaná střední škola energetická Chomutov

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most

Úřad práce v Mostě

 

Výsledky projektu:

 • Vytvořená metodika výběru vhodnýcílových skupin  pro vstup do programu, jako  metodický návod pro výchovné poradce
 • Vytvořená metodika novéporadenského  programu „ŠANCE“ pro žáky ohrožené předčasným ukončením školní docházky
 • Vytvořená metodika následné individuální asistenční péče a poradenství, jako příručka pro poskytovatele následné asistenční péče
 • 180 žáků absolvuje školení poradenského programu „ŠANCE“
 • 5 výchovných poradců absolvuje školení pro výběr vhodných cílových skupin
 • 15 učitelů a lektorů absolvuje školení poradenského programu „ŠANCE“
 • 10 sociálních pracovníků absolvuje školení následné asistenční péče
 • Vybavené společenské centrum – studentský klub pro prácicílovými skupinami v rámci následné asistenční péče a poradenství

 

Publikace, publicita a ostatní výstupy:

 • www. Stránky
 • 500 kusů propagačních materiálů
 • 7 článků v tisku
 • 50 kusů prezentačních CD
 • 1 kus Hodnotící zprávy pro šíření výsledků projektu
 • 1 zrealizovaná diseminační konference
 • 180 zpráv o výsledcích bilanční diagnostiky
 • 180 individuálních akčních plánů
 • 25 kusů osvědčení o absolvovaném školení
 • 6 pilotních ověření programu „ŠANCE“
 • 1 x Metodika výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu
 • 1 x Metodika nového poradenského programu „ŠANCE“
 • 1 x Metodika následné asistenční péče a poradenství