+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Přijímací řízení 2021/2022

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 3. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 takto:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3. kole: 10

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství

63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do druhého kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 25. srpna 2021 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Přijímací řízení proběhne 26. srpna 2021.

Uchazeči o studium budou přijati na základě prospěchového průměru

 • z 1. pololetí 8. ročníku
 • z 1. pololetí 9. ročníku

Výsledky přijímacího řízení budou od 26. srpna 2021 zveřejněny na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 2. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 takto:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 10

Ve školním roce 2021/2022 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství

63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do druhého kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 10. června 2021 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Přijímací řízení proběhne 11. června 2021.

Uchazeči o studium budou přijati na základě prospěchového průměru

 • z 1. pololetí 8. ročníku
 • z 1. pololetí 9. ročníku

Výsledky přijímacího řízení budou od 11. června 2021 zveřejněny na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se dále řídí vydanými Opatřeními obecné povahy, které vydalo MŠMT dne 5. 1. 2021.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 90

 

Ve školním roce 2020/2021budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 • 63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství

 • 63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

 • 63-41-M/02 – specializace sportovní marketing a management

 

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2021 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Povinné školní přijímací zkoušky:

14. 4. 2021 – 1. kolo

15. 4. 2021 – 2. kolo

 

Kritéria přijímacího řízení:

Uchazeč může získat celkem 30 bodů.

Body budou rozděleny následovně:

Povinná školní přijímací zkouška  

 • prospěchový průměr za klasifikační období
 • pololetí 8. ročníku (10 bodů)
 • pololetí 9. ročníku (10 bodů)
 • Přijímací pohovor (10 bodů)
 • pro uchazeče, kteří absolvovali základní školu v cizině, bude součástí přijímacího pohovoru i ověření úrovně znalosti českého jazyka

Pokud bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, školní přijímací zkoušky se nekonají a budou přijati všichni uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu.

 

Informace o nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna 8. března 2021 na webových stránkách školy.

 

Celkové hodnocení:                                          

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů ze všech částí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek (nejpozději k 30. 4. 2021) na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

  

Přihláška - ke stažení

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022

KRITÉRIA 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022 - 1. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022 - 2. KOLO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021/2022 - 3. KOLO