+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Přijímací řízení 2022/2023

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60

Ve školním roce 2022/2023 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

 • 63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství
 • 63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování
 • 63-41-M/02 – specializace sportovní marketing a management

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

 

Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2022 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Povinné jednotné přijímací zkoušky:

 • 12. 4. 2022 – 1. kolo
 • 13. 4. 2022 – 2. kolo

Náhradní termín:

 • 10. 5. 2022 – 1. termín
 • 11. 5. 2022 – 2 termín

Započítává se lepší výsledek.

 

Kritéria přijímacího řízení                   

Uchazeč může získat celkem 100 bodů.

Body budou rozděleny následovně:

1. Jednotná přijímací zkouška  (60% - 60 bodů)

 • z českého jazyka a literatury (30 bodů)
 • z matematiky (30 bodů)

2. prospěchový průměr za klasifikační období (20% - 20 bodů)

 • konec 8. ročníku (10 bodů)
 • pololetí 9. ročníku (10 bodů)

3. Přijímací pohovor (10% – 10 bodů)

 • pro uchazeče, kteří absolvovali základní školu v cizině, bude součástí přijímacího pohovoru i ověření úrovně znalosti českého jazyka

4. Mimoškolní aktivity na ZŠ – olympiády, soutěže, sportovní akce atd. (10% - 10 bodů)

           

Celkové hodnocení                                           

Pořadí přijatých žáků je dáno výsledným součtem bodů ze všech čtyřech částí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po obdržení výsledků přijímacích zkoušek (nejpozději ke 2. 5. 2022) na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

 

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 2. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 takto:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 1

Ve školním roce 2022/2023 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do druhého kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 20. května 2022 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Přijímací řízení proběhne 23. května 2022.

Uchazeči o studium budou přijati na základě ústního přijímacího pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení budou od 23. května 2022 zveřejněny na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 3. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023 takto:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 1

Ve školním roce 2022/2023 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

63-41-M/02 – specializace Sportovní marketing a management

  

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do třetího kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 30. června 2022 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Přijímací řízení proběhne 1. července 2022.

Uchazeči o studium budou přijati na základě ústního přijímacího pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení budou od 1. července 2022 zveřejněny na webových stránkách a ve škole na vstupních dveřích do budovy školy.

Přijatí uchazeči, kteří chtějí studovat na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, odevzdají ředitelce školy svůj zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.

 

Přihláška - ke stažení

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

 

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023

KRITÉRIA  2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023

KRITÉRIA  3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 1. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2. kolo

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 3. kolo