+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

 

Maturitní zkoušky 2023/2024

 

Seznam maturitních zkoušek

 

TERMÍNY

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • 1. prosinec 2023

 • Odevzdání přihlášek do  23. 12. 2023

 • přihlášky dostanou žáci ve škole

 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky

 • předání výpisu přihlášky k MZ v prosinci 2023

 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – provádějí vyučující daného předmětu

      

 2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    4.A/CR: 16. 4. 2024 - 7:30

    4.B/SMM: 17. 4. 2024 - 7:30

     4.C/IT: 16. 4. 2024- 7:30

 

 3) Písemné práce: 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury:8. 4. 2024 - 12:00

 • Písemná práce z AJ: 9. 4. 2024 - 12:00

 • Písemná práce z NJ: 9. 4. 2024 - 12:00

 

4) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

 • Didaktický test z AJ: 2. 5. 2024 - 13:30

 • Didaktický test z ČJ: 3. 5. 2024 - 8:00    
 • Didaktický test z NJ: ----
 • Didaktický test z MA: 2. 5. 2024- 8:00

 

     Přesný rozpis dle JZS zveřejní MŠMT nejpozději v březnu 2023 na stránkách www.novamaturita.cz.

   

5) Ústní část profilové maturitní zkoušky:

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.A

12. - 15. 4. + 24. - 26. 4. 2024

20. 5. - 22. 5. 2024

 4.B

12. - 15. 4. + 24. - 26. 4. 2024

23. 5. - 28. 5. 2024

4.C 

12. - 15. 4. + 24. - 26. 4. 2024.

29. 5. - 30. 5. 2024

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek:

PP ČJL - Pravidla českého pravopisu: 2. - 5. 4. 2024

PP AJ - anglický slovník bez gramatiky: 2. - 5. 4. 2024

PP NJ- německý slovník bez gramatiky:  2. - 5. 4. 2024

DT MA - kalkulačka, matematické tabulky:  29. 4. 2024

 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:  30. 4. 2024

Vydání maturitních vysvědčení: červen 2024

 

OPRAVNÉ ÚSTNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROKY 2017/2018 - 2022/2023

Písemné práce a didaktické testy dle JZS.

 • Opravné zkoušky pro zaměření IT - dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.C

 • Opravné zkoušky pro zaměření SMM-  dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.B

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR -  dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.A

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Cestovní ruch

     - Účetnictví

b) Zaměření informační technologie a programování

      - Programování

      - Účetnictví

c) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management

     - Účetnictví

 

   2) Povinné profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

a) Zaměření cestovní ruch

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika
  • Cestovní ruch (kombinace předmětů MMCR, TRP)

      b) Zaměření informační technologie a programování

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Informační technologie

c) Zaměření sportovní marketing a management

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Teorie sportu (kombinace předmětů MM, TST, HTS)

 

3) Nabídka nepovinných předmětů ústní části profilové maturitní zkoušky:   

      - Účetnictví

             - Základy společenských věd

 

      

      

 

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení pro profilovou písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka

Kritéria hodnocení pro profilovou písemnou maturitní zkoušku z cizího jazyka 

 

 

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ

Rady pro žáky konající opravnou MZ

 

 

Rozsah písemných prací

 

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 2023/2024

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka

Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy Cestovní ruch

Maturitní okruhy Informační technologie (ústní maturita s 20 maturitními okruhy) 

Maturitní okruhy Informační technologie 2 (ústní maturita s 6 maturitními okruhy v případě uznání certifikátu dle přílohy č. 2 k materiálu čj. MSMT-32270/2020-1. Pro splnění podmínek je uznán cerifikát ECDL z modulů M2, M3, M4, M5, M6 a M7. Příslušný certifikát ECDL Profile je možno získat ve školním testovacím středisku.)   

Maturitní okruhy Teorie sportu

 

Nepovinné předměty:

Maturitní okruhy Účetnictví

Maturitní okruhy Základy společenských věd

 

Písemné maturitní zkoušky:

Český jazyk

Cizí jazyk

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

Cestovní ruch

Programování

SMM

Účetnictví