+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9 , 434 01 Most je společnost Comenia, v. o. s.

Zakladatelská listina byla sepsána 16. 1. 1997 do notářského zápisu č. NZ12/97, N13/97. Hlavním účelem bylo založení společnosti s ručením omezeným provozujícím soukromou střední školu

Předmět činnosti:

  • Poskytování vzdělávání a školských služeb ve střední škole
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy

Organizační schéma školy

Seznam pracovníků školy

Výchovný poradce

Metodik prevence

Školská rada

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.

Eduarda Basse 1142/9

434 01 Most

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o

Eduarda Basse 1142/9

434 01 Most

 

Úřední hodiny:

Pondělí - pátek   6:30 - 14:30

 

Telefonní čísla:

Kancelář školy: 476 709 580

Ředitelka školy: 476 709 580, 774 630 915

 

Adresa webové stránky:

www.sssmep.cz

 

Adresa E-podatelny:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ID datové schránky:

t863fng

 

5. Bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 107-7667350297/0100

 

6. IČ

25015192

 

7. DIČ

neplátce

 

8. IZO

108007014

 

9. REDIZO

600011151

 

10. Dokumenty

Školní řád

Výroční zpráva

 

11. Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně na sekretariátu školy – E. Basse 1142/9, 434 01 Most

Formulář žádosti o poskytnutí informace

 

12. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.

Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.

Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

  1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
  2. předmět žádosti
  3. způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
  4. datum a podpis

Z důvodu kybernetické bezpečnosti nelze přijímat žádosti ani jiné dokumenty na soukromých přenosných nosičích (např. USB flash disky, CD, a pod.).

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z níže uvedených kontaktů.

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

 

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Fischerová

476 709 580, 774 630 915

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zástupce ředitelky školy

Ing. Iva Hejná

476 709 580

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Sekretariát

476 709 580

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 175, zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č .561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje.

  

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

 

15. Předpisy

Nejčastěji používané předpisy

Ke stažení na Dokumenty - MŠMT ČR

Vydané předpisy

Školní řád