+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Cestovní ruch a průvodcovství

cr 01cr 02cr 03cr 04cr 05cr 06

 

anotace předmětu

Foto úvodníkCestovní ruch a průvodcovství je obor, který se zaměřuje na volnočasové   aktivity. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti průvodcovství, vedení cestovních kanceláří či cestovních agentur. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích. Připravíme studenty na to, aby získali certifikované průvodcovské zkoušky, které jim otevřou dveře k pracovním pozicím zahraničních delegátů cestovních kanceláří.

 

organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti cestovního ruchu a průvodcovství. Od prvního do třetího ročníku jsou zařazeny výukové předměty, které připravují žáky/žákyně na průvodcovské zkoušky. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

Absolventi se zaměřením cestovní ruch a průvodcovství se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na cestovní ruch, průvodcovství, ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, cestovních kancelářích či cestovních agenturách a dalších organizací. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.