+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

Cestovní ruch a průvodcovství

cr 01cr 02cr 03cr 04cr 05cr 06

 

anotace předmětu

Foto úvodníkCestovní ruch a průvodcovství je obor, který se zaměřuje na volnočasové   aktivity. Klademe si za cíl připravit naše studenty pro praktické uplatnění v oblasti průvodcovství, vedení cestovních kanceláří či cestovních agentur. Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích. Připravíme studenty na to, aby získali certifikované průvodcovské zkoušky, které jim otevřou dveře k pracovním pozicím zahraničních delegátů cestovních kanceláří.

 

organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti cestovního ruchu a průvodcovství. Od prvního do třetího ročníku jsou zařazeny výukové předměty, které připravují žáky/žákyně na průvodcovské zkoušky. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

Absolventi se zaměřením cestovní ruch a průvodcovství se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na cestovní ruch, průvodcovství, ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, cestovních kancelářích či cestovních agenturách a dalších organizací. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.