Home Další vzdělání
Kurzy ECDL
Kurzy ECDL
Středa, 30 Listopad 2011 21:37

Co to je?

ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi získají certifikát ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. 

Projekt ECDL

Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat.

Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát , který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Garance kvality ECDL testování

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnostiCouncil of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. ECDL F je výhradním vlastníkem tohoto konceptu včetně metodiky ECDL testování, na jehož provoz uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tyto společnosti zodpovídají za lokalizaci ECDL konceptu v příslušném národním prostředí, stávají se zde garanty kvality ECDL testování, mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL F. ECDL testy lze skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušnou informatickou společností, a to v kterékoli členské zemi ECDL F. Informace o členských zemích a kontakty na www stránky příslušných národních organizací naleznete na stránkách ECDL F.


Sylabus

Sylabus ECDL shrnuje všechny oblasti znalostí, sady dovedností a typy úkolů zahrnuté do standardu ECDL a vyjadřuje obecně úroveň znalostí a dovedností potřebnou k dosažení standardu ECDL. ECDL standard předpokládá určité základní znalosti uživatele PC o informačních technologiích a dovednosti nutné ke každodenní práci s počítačem a programovým vybavením.

V Sylabu ECDL jsou popsány oblasti znalostí a sady dovedností potřebné k úspěšnému zvládnutí certifikace ECDL. Sylabus ECDL tedy charakterizuje nezbytné znalosti a dovednosti, které jsou předmětem ECDL standardu.

Soubory ke stažení

Sylabus (verze 4)
Vzorové testy (verze 3)

Další informace o ECDL naleznete na stránkách www.ecdl.cz www.ecdl.com

MODULY ECDL

Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start , ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů:

1. Základy informačních technologií

 • základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady
 • informační technologie a společnost – člověk versus počítač
 • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

2. Používání PC a správa souborů

 • používání počítače a správa souborů
 • tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • kopírování souborů
 • nastavení uživatelského prostředí na počítači

3. Textový editor

 • filozofie práce s textem v textovém programu
 • formátování písma, odstavců a dokumentu
 • vlastní úprava textu a pravidla související
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů

4. Tabulkový kalkulátor

 • filozofie práce s tabulkovým programem
 • formátování buňky a tabulky
 • práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí
 • možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • tvorba grafů a databází
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek

5. Databáze

 • filozofie práce s databází
 • vytvoření seznamu
 • definice textových a číselných polí
 • výběr položek a jejich zpracování
 • ukládání dat

6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace

 • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
 • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • možnosti použití připravených grafických objektů – organizační grafy
 • možnosti ukládání na jiná než běžná média

7. Služby informační sítě

 • filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory
 • možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost
 • elektronická pošta – způsob využívání
 • Internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu
 • vyhledávání informací a jejich zpracování

 

Ceník pro uchazeče z oblasti školství:

Školení

Cena

Přihláška

ECDL index

595,- Kč

zde

Test

300,- Kč

zde

ECDL Start

1 600,- Kč

zde

ECDL Certifikát

2 500,- Kč

zde


Ceník pro ostatní uchazeče:

Školení

Cena

Přihláška

ECDL index

595,- Kč

zde

Test

350,- Kč

zde

ECDL Start

1 800,- Kč

zde

ECDL Certifikát

2 900,- Kč

zde

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.