Home Studenti Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017

TERMÍNY

 

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • Od 15. listopadu 2016 do 1. prosince 2016

 • Odevzdání přihlášek – 1. prosince 2016
 • přihlášky dostanou žáci ve škol
 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky
 • od 12. prosince 2016 do 20. prosince 2016 – předání výpisu přihlášky k MZ
 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – 18. 4.–21. 4. 2017 – kontrolu provádějí vyučující daného předmětu

 

 

 

2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    1. pondělí 24. dubna 2017

        - třída 4.A/IT - učebna VT1, VT2 + opravné zkoušky

        - třída 4.B/IT - učebna VT1, VT2

        - třída 4.A/EEA - učebna PEK

        - třída 4.B/SMM - učebna PEK + opravné zkoušky

    2. úterý 25. dubna 2017

        - Třída 4C - učebna PEK, VT1


3) Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

     1. Písemné práce z českého jazyka a literatury: 11. dubna 2017 (jednotný termín pro všechny žáky)

     2. Písemné práce a didaktické testy z dalších předmětů: 2. 5. - 9. 5. 2017

   

   Přesný rozpis dle JZS zveřejní MŠMT nejpozději: 16. 1. 2017

 

  

   Jednotné zkušební schéma:

 

 

Datum konání zkoušky

Zkušební předmět

Forma zkoušky

Zahájení zkoušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4) Ústní část společné maturitní zkoušky a profilové maturitní zkoušky:

       

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.C 9. 5. - 15. 5. 2017  16. 5. - 18. 5. 2017 
 4.A  12. 5. - 18. 5. 2017 19.5.;22. 5. - 23. 5. 2017 
 4.B  17.5. - 23. 5. 2017 24.5. - 26. 5. 2017 

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek: 18. 4. - 21. 4. 2017 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:   28. 4. 2017OPRAVNÉ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016; 2014/2015

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR jsou v termínu 16.5. - 18. 5. 2017
 • Opravné zkoušky pro zamření EEA jsou v termínu 19.5. - 23. 5. 2017
 • Opravné zkoušky pro zaměření IT a SMM jsou v termínu 24. 5. - 26. 5. 2017

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

 

 a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Ekonomika

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Finanční účetnictví a daňová evidence

 b) Zaměření evropský ekonomický asistent

     - Marketing a management měst a obcí

     - Písemná a elektronická komunikace, zpracování statistických údajů

     - Ekonomické projekty

 c) Zaměření informační technologie a programování

      - Informační technologie

      - Programování

      - Finanční účetnictví a daňová evidence

 d) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management – zpracování projektu

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Informační technologie

 

 

 

2) Povinné předměty ústní části společné maturitní zkoušky:

 •  Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (AJ, NJ)


3) Profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

 

a) Zaměření cestovní ruch

      Povinný předmět

 • Ekonomika

      Volitelný předmět – žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management cestovního ruchu
 • Finanční účetnictví a daňavá evidence
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

 

b) Zaměření informační technologie a programování

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Informační technologie a programování
 • Finanční účetnictví a daňavá evidence
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části


 

c) Zaměření evropský ekonomický asistent

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management obcí
 • Finanční účetnictví a daňavá evidence
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části


d) Zaměření sportovní marketing a management

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management sportu
 • Finanční účetnictví a daňavá evidence
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

 

 

 

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

statni-maturita-logo

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ
Rady pro žáky konající opravnou MZ


Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL

Katalog požadavků ČJL 2016

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka


Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy FÚDE

Maturitní okruhy MM CR

Maturitní okruhy MM SMM

Maturitní okruhy MMO

Maturitní okruhy IT PRG

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

EKO

FÚDE

MM SMM

MMO

PEK

IT PRG

 

 

cajovnakastan5.webnode.cz/
   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.