Maturitní zkoušky

Home Rodiče Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky

 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018

TERMÍNY

 

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • Od 15. 11. 2017 do 30. 11. 2017

 • Odevzdání přihlášek – 30. 11. 2017
 • přihlášky dostanou žáci ve škol
 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky
 • od 16. 12. 2017 do 22. 12. 2017– předání výpisu přihlášky k MZ
 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – 9. 4. - 10. 4. 2018 – kontrolu provádějí vyučující daného předmětu

 

 

 

 

  2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    4.A/IT - 23. 4. 2018

    4.A/SMM - 23. 4. 2018

    4.B + opravné zkoušky - 24. 4. 2018


3) Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

     

     Jednotné zkušební schéma:

 

                                              
Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení zkoušky
 11.4.2018  ČJL PP  12:00 
 2.5.2018  M  DT   8:00
 AJ  PP 12:15 
 3.5.2018 ČJL  DT  8:00 
 4.5.2018   AJ  DT   8:00
NJ DT 12:15


 

4) Ústní část společné maturitní zkoušky a profilové maturitní zkoušky:

       

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.A  14. 5. - 18. 5. 2018 21. 5. - 24. 5. 2018 
 4.B 21. 5. - 25. 5. 2018  28. 5.  - 31. 5. 2018

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek:

PP ČJL - Pravidla českého pravopisu (PaedDr. Frantlová - 9. - 10. 4. 2018)

DT M - Matematické tabulky, kalkulačka (Ing. Bártíková - 9. - 10. 4. 2018)

PP AJ - anglický slovník bez gramatiky (Bc. Novák - 9. - 10. 4. 2018)

 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:   30. 4. 2018OPRAVNÉ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Písemné práce a didaktické testy dle JZS.

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR - ústní: dle termínu třídy 4.B

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

 

 a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Ekonomika

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Účetnictví

 b) Zaměření evropský ekonomický asistent

     - Marketing a management měst a obcí

     - Písemná a elektronická komunikace, zpracování statistických údajů

     - Ekonomické projekty

 c) Zaměření informační technologie a programování

      - Informační technologie

      - Programování

      - Účetnictví

 d) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management – zpracování projektu

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Informační technologie

   

2) Povinné předměty ústní části společné maturitní zkoušky:

 •  Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk (AJ, NJ)


3) Profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

 

a) Zaměření cestovní ruch

      Povinný předmět

 • Ekonomika

      Volitelný předmět – žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management cestovního ruchu
 • Účetnictví
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

 

b) Zaměření informační technologie a programování

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Informační technologie a programování
 • Účetnictví
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části


 

c) Zaměření evropský ekonomický asistent

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management obcí
 • Účetnictví
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části


 

d) Zaměření sportovní marketing a management

 

      Povinný předmět

 • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

 • Marketing a management sportu
 • Účetnictví
 • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

 

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku 

 

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

statni-maturita-logo

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ
Rady pro žáky konající opravnou MZ


Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 2017/2018

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL 2017/2018

Katalog požadavků ČJL 2017/2018

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka - státní

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka - profilová

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka - státní

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka - profilová

 

Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy Účetnictví

Maturitní okruhy MM CR

Maturitní okruhy MM SMMMaturitní okruhy IT PRG

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

Účetnictví

MM SMM

PEK

IT PRG

IT (SMM)

CR

 

cajovnakastan5.webnode.cz/
   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.