Home Uchazeči o studium Přijímací řízení
Přijímací řízení

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020 takto:


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 90


Ve školním roce 2019/2020 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

  • 63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství
  • 63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování
  • 63-41-M/02 – specializace sportovní marketing a management

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).


Přihlášku ke vzdělávání-studiu do prvního kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.


Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2019 osobně nebo poštou.

 

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

 

 

Přihláška - ke stažení 

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

 

 

                                                                                         

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 

                              

 

 

 

 KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR PŘIJATO V 1. KOLE PRŮMĚRNÝ PRŮMĚR PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NEJLEPŠÍ NEJHORŠÍ
1. Obchodní akademie 47 1,92 1,13 2,67
2. Obchodní akademie 5 2,18 1,35 2,93
   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.