Přijímací řízení

Home Uchazeči o studium Přijímací řízení
Přijímací řízení

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 2. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 20

 

Ve školním roce 2018/2019 budou žáci přijímáni do studijního oboru:

63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství

63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

63-41-M/02 – specializace sportovní marketing a management

 

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

 

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do druhého kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

 

Přihláška musí být doručena škole do 18. května 2018 osobně nebo poštou.

 

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

 

Přihláška - ke stažení 

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

 

 

 KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019                                                                                          VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2018/2019 - 1. kolo

 

                              

 

 

 

 KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBOR PŘIJATO V 1. KOLE PRŮMĚRNÝ PRŮMĚR PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ NEJLEPŠÍ NEJHORŠÍ
1. Obchodní akademie 47 1,92 1,13 2,67
2. Obchodní akademie 5 2,18 1,35 2,93
   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.