Home Uchazeči o studium Školné a stipendijní programy
Školné a stipendijní programy

 

1) ŠKOLNÉ


ROČNÍ ŠKOLNÉ ČINÍ 12 000 KČ. 


Platba převodem z Vašeho účtu na účet školy

 

Most KB

číslo účtu:                  107-7667350297/0100


Při platbě školného je nutné uvádět následující informace k identifikaci platby:

variab. symbol:                                 celé rodné číslo studenta (bez lomítka)

konst. symbol:                                   0308

zpráva pro příjemce / poznámka:  Příjmení + jméno studenta, třída (např. Nováková Jana, 1.A


(Z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb nebude od 1. 1. 2017 možné platit školné v hotovosti na sekretariátu školy.

Školné plaťte bankovním převodem nebo vkladem na poště / v bance na účet školy.

Děkujeme za pochopení.)

 


2) STIPENDIJNÍ PROGRAMY


a) JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM

    Studenti 1. ročníků získávají na začátku školního roku jednorázový příspěvek 3 000 Kč na pořízení učebních pomůcek. 

 

b) NÁSTUPNÍ PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

    Studenti 1. ročníku, kteří ve 2. pololetí 9. ročníku základní školy dosáhli celkového průměru 1,5 získávají jednorázové mimořádné

    prospěchové stipendium 1 500 Kč.


    1. žák/žákyně nesmí být hodnocen/a v žádném předmětu známkou dobrý a dostatečný

    2. žák/žákyně nemá žádné kázeňské problémy, důtky, neomluvené hodiny


c) PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

    V průběhu studia je za vynikající studijní výsledky vypláceno prospěchové stipendium.

    Stipendia se poskytují v následující výši vždy na konci příslušného pololetí.

  

Prospěchový průměr
1,00 - 1,25 1 500,-
1,26 1,50 1 000,-
1,51 - 1,75 500,-

 

    1. žák/žákyně nesmí být hodnocen/a v žádném předmětu známkou dobrý a dostatečný

    2. žák/žákyně nemá žádné kázeňské problémy, důtky, neomluvené hodiny

 

 d) PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ

     (DOTAČNÍ PROGRAM ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI)

     podporil UK logo vodorovne MODRE

      www.kr-ustecky.cz

 • 1000 Kč za pololetí

      KRITÉRIA: 

 • Žák má trvalý pobyt v Ústeckém kraji
 • Žák dojíždí z místa trvalého bydliště do místa sídla školy min. 40km / má trvalé bydliště ve vzdálenosti min. 40km od sídla školy a je v místě sídla školy dočasně ubytován
 • Žák navštěvuje denní studium
 • Žák nemá neomluvenou absenci
 • Celková omluvená absence žáka nepřekračuje 50%
 • Žák nemá kázeňské postihy ve formě důtky ředitele školy, podmínečného vyloučení, sníženého stupně z chování
 • Žák nebyl hodnocen v žádném předmětu známkou nedostatečně
 • Žák nebyl v žádném předmětu nehodnocen nebo neklasifikován (s výjimkou lékařského uvolnění)
 • Žák nepřerušil studium
 • Žák, který přestoupil z jiné školy, může příspěvek dostat až v následujícím období
 • V 2. pololetí žák 4. ročníku úspěšně vykonal maturitní zkoušku
 • Příspěvek nedostane žák, který opakuje studium a příspěvek dostal v předchozím období
 • Žák, který splňuje kritéria, doloží Čestné prohlášení (u nezletilého žáka musí být podepsané zákonným zástupcem). Součástí prohlášení musí být vyčíslení vzdálenosti cesty od zastávky nejblíže k bydlišti do zastávky nejblíže škole (např. vytištěný detail z informačního dopravního systému – IDOS) - musí se jedna o spojení, které žák reálně využívá, přičemž kritérium 40 km musí splňovat min. cesta do školy.

 

 • ŽÁCI SPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 ODEVZDAJÍ PODKLADY (čestné prohlášení + IDOS) TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 24. 6. 2019!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.