Home Uchazeči o studium Školné a stipendijní programy
Školné a stipendijní programy


1) ŠKOLNÉ


ROČNÍ ŠKOLNÉ ČINÍ 12 000 KČ. 


Platba převodem z Vašeho účtu na účet školy

 

Most KB

číslo účtu:                  107-7667350297/0100


Při platbě školného je nutné uvádět následující informace k identifikaci platby:

variab. symbol:                                 celé rodné číslo studenta (bez lomítka)

konst. symbol:                                   0308

zpráva pro příjemce / poznámka:  Příjmení + jméno studenta, třída (např. Nováková Jana, 1.A


(Z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb nebude od 1. 1. 2017 možné platit školné v hotovosti na sekretariátu školy.

Školné plaťte bankovním převodem nebo vkladem na poště / v bance na účet školy.

Děkujeme za pochopení.)

 


2) STIPENDIJNÍ PROGRAMY


a) JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM

    Studenti 1. ročníků získávají na začátku školního roku jednorázový příspěvek 3 000 Kč na pořízení učebních pomůcek. 

 

b) PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

    Studenti 1. ročníku, kteří ve 2. pololetí 9. ročníku základní školy dosáhli celkového průměru 1,5 získávají jednorázové mimořádné

    prospěchové stipendium 1 500 Kč.

 

V průběhu studia je za vynikající studijní výsledky vypláceno prospěchové stipendium.

Stipendia se poskytují v následující výši vždy na konci příslušného pololetí.

  

Prospěchový průměr
1,00 - 1,25 1 500,-
1,26 1,50 1 000,-
1,51 - 1,75 500,-

 

 

1. žák/žákyně nesmí být hodnocen/a v žádném předmětu známkou dobrý a dostatečný

2. žák/žákyně nemá žádné kázeňské problémy, důtky, neomluvené hodiny

 

 

c) ŠKOLA VYPLÁCÍ ŽÁKŮM PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy v jiné obci:

  • ve stejném okrese ve výši 100 Kč / měsíc
  • v jiném okrese ve výši 200 Kč / měsíc

Příspěvek je měsíční a vyplácí se jednorázově za období:
  • září – prosinec – vyplacení v lednu
  • leden – březen – vyplacení v dubnu
  • duben – červen – vyplacení v červnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.