Evropský ekonomický asistent


Evropský ekonomický asistent

  

 

anotace předmětu

altZaměření připravuje ekonomicky středoškolsky vzdělané odborníky pro práci v regionálních pobočkách informačních center, ve státní správě měst a obcí, v zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v orgánech Evropské Unie.Tomu je podřízena i skladba povinných nebo volitelných předmětů a nadstandardní vzdělávací aktivity. Velký důraz klademe rovněž na jazykovou přípravu v mateřském i cizích jazycích.

 

 

 

 

 organizace studia

V průběhu čtyřletého studia si žáci a žákyně v prvních ročnících osvojí základní dovednosti z vybraných ekonomických, humanitních a přírodních oborů, aby jim poskytly základy pro další rozvoj znalostí v oblasti veřejné správy.

Od prvního ročníku jsou zařazeny předměty, které je připravují na budoucí zaměstnání ve veřejné správě nebo na úřadech měst a obcí, jsou to etika, rétorika a public relations, ve čtvrtém ročníku je to předmět mezinárodní vztahy

V průběhu druhého a třetího ročníku absolvují všichni studenti povinnou praxi v odborných firmách, se kterými naše škola úzce spolupracuje.

 

profil absolventa

Absolventi se zaměřením evropský ekonomický asistent se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání zaměřených na ekonomiku, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem, jsou připravováni pro práci v oblasti veřejné správy obcí a měst. Získané znalosti v oboru poskytují pevné základy pro rozvoj vlastní podnikatelské činnosti i pro navazující studium vysokých škol nebo vyšších odborných škol.

 

vybrané profilové předměty
  • Veřejná správa a regionální rozvoj
  • Veřejná správa v Evropské Unii
  • Etika
  • Marketing a management měst a obcí
  • Public relations
  • Rétorika
  • Cizojazyčná korespondence
  • Povinný francouzský nebo ruský jazyk

 

 

další aktivity

Toto zaměření připravuje ekonomicky středoškolsky vzdělané odborníky pro práci v regionálních pobočkách informačních center, ve státní správě měst a obcí, v zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, v orgánech Evropské Unie.

Naše škola nabízí svým studentům i rodičům nadstandardní možnosti dalšího vzdělávání. Škola je členem vzdělávacího programu Microsoft IT Akademie, v rámci kterého mají všichni studenti nárok na zapůjčení libovolného programového vybavení na dobu studia zdarma. Získávají i přístup k elektronickým vzdělávacím materiálům a mohou si rozšířit své znalosti jak z informačních technologií, tak i angličtiny. Nedílnou součástí odborné přípravy jsou i profesní certifikační zkoušky s mezinárodní platností.

 

   MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.