„Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů“

Předkladatel projektu:

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

 

Název a doba trvání projektu:

 • Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů   - ŠANCE
 • Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0022
 • OPRLZ – Operativní program rozvoj lidských zdrojů
 • Termín realizace: od 1.1.do 30.6.2008 – 18 měsíců

Obecný cíl projektu:

Obecným cílem projektu je omezit počet žáků, kteří z důvodu předčasného ukončení školní docházky nenacházejí zaměstnání a stávají se často, po velmi dlouhou dobu, uchazeči o zaměstnání.

 

 

Specifické cíle projektu:

 • Řízení a koordinace projektu.
 • Založení systému koordinované spolupráce výchovných pracovníků, poradenskýa dalších pedagogických a odborných  pracovníků ve školství k zamezení předčasných odchodů ohrožených žáků ze systému školního vzdělávání.
 • Vytvoření nového poradenského programu "ŠANCE" pro ohrožené žáky, založeného na vzdělávacích a poradenských aktivitách, bilanční diagnostice a následné individuální asistenční péči.
 • Vytvoření školního společenského centra - studentského klubu včetně technickéi personálního zázemí k zabezpečení následné individuální asistenční péče cílovým skupinám.
 • Vytvoření metodiky výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu jako metodický návod pro výchovné poradce.
 • Proškolit výchovné poradce pro výběr vhodných cílových skupin, poradenské a pedagogické pracovníky pro pilotní ověření poradenského programu "ŠANCE".
 • Pilotně ověřit vytvořený poradenský program "ŠANCE" na cílové skupině.
 • Vytvoření metodiky následné individuální asistenční péče a poradenství.
 • Proškolit výchovné poradce pro následnou individuální asistenční péči a poradenství.
 • Pilotně ověřit následnou individuální asistenční péči a poradenství.
 • Šířit a propagovat výsledky projektu.

Cílové skupiny:

 •  žáci – 180 příjemců
 •  učitelé – 15 příjemců
 •  výchovní poradci – 5 příjemců
 •  poskytovatelé následné asistenční péče – 10 příjemců

Organizace zapojené do projektu:

 • Koordinátor:

Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace

 •  Partneři projektu:     

Integrovaná střední škola energetická Chomutov

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most

Úřad práce v Mostě


Výsledky projektu:

 • Vytvořená metodika výběru vhodnýcílových skupin  pro vstup do programu, jako  metodický návod pro výchovné poradce
 • Vytvořená metodika novéporadenského  programu „ŠANCE“ pro žáky ohrožené předčasným ukončením školní docházky
 • Vytvořená metodika následné individuální asistenční péče a poradenství, jako příručka pro poskytovatele následné asistenční péče
 • 180 žáků absolvuje školení poradenského programu „ŠANCE“
 • 5 výchovných poradců absolvuje školení pro výběr vhodných cílových skupin
 • 15 učitelů a lektorů absolvuje školení poradenského programu „ŠANCE“
 • 10 sociálních pracovníků absolvuje školení následné asistenční péče
 • Vybavené společenské centrum – studentský klub pro prácicílovými skupinami v rámci následné asistenční péče a poradenství

 

Publikace, publicita a ostatní výstupy:

 • www. Stránky
 • 500 kusů propagačních materiálů
 • 7 článků v tisku
 • 50 kusů prezentačních CD
 • 1 kus Hodnotící zprávy pro šíření výsledků projektu
 • 1 zrealizovaná diseminační konference
 • 180 zpráv o výsledcích bilanční diagnostiky
 • 180 individuálních akčních plánů
 • 25 kusů osvědčení o absolvovaném školení
 • 6 pilotních ověření programu „ŠANCE“
 • 1 x Metodika výběru vhodných cílových skupin pro vstup do programu
 • 1 x Metodika nového poradenského programu „ŠANCE“
 • 1 x Metodika následné asistenční péče a poradenství

 

 

 

 

  MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.