Projekt „Vzdělávání pro budoucnost“


Informace o projektu:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vzdělávání pro budoucnost

Zkrácený název projektu: Budoucnost
Název projektu anglicky: Education for future

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0586
Příjemce projektu: Soukromá střední škola pro marketing

                                a ekonomiku podnikání s.r.o.

Zahájení projektu: 21.5.2012
Ukončení projektu: 20.5.2014
Doba trvání: 24 měsíců
Rozpočet projektu: 768.782,-Kč

V květnu 2012 začala Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. realizovat projekt „Vzdělávání pro budoucnost“, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož hlavním cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s ŠVP a žáků mimořádně nadaných.


Hlavní aktivity projektu jsou zaměřeny na:

- inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

- inovaci a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

- individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií

- individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků

  středních škol

- vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících

  k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. v Mostě. 

 

  MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.