Testování ECDL
Úterý, 13 Březen 2012 11:59

tydny vzdelavani dospelych 

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most, pořádá v rámci kampaně „Týdny vzdělávání dospělých“
cvičné testy ECDL zdarma.

 

Cílem těchto cvičných testů je přiblížit uchazečům podobu testů ECDL a zároveň pomoci uchazečům získat představu o úrovni jejich
znalostí a dovedností práce s počítačem.

V rámci „Týdnů vzdělávání dospělých“ nabízí naše testovací středisko cvičná testování pro uchazeče z řad široké veřejnosti –
ECDL Core moduly M2, M3, M4, M7

 

Moduly, které naše testovací středisko běžně testuje:

 

Modul 1: Základní pojmy informačních technologií

Modul 2: Práce s počítačem a správa souborů

Modul 3: Textové editory

Modul 4: Tabulkové procesory

Modul 5: Databáze/ systémy pro úschovu dat

Modul 6: Prezentace

Modul 7: Služby informačních sítí

 

Termíny testování:

31.10.2012

13.11.2012

27.11.2012

 

Testování probíhá ve stanovených termínech vždy od 14:30 hodin na učebně VT2

V případě Vašeho zájmu o cvičné testování kontaktujte naše testovací středisko.

 

Kontaktní osoba:

Ing.Josef Haba (email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Ing.Dana Balochová (email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Tel: 476 709 580

 

 


 

 

 

Každoročně probíhá na našem testovacím středisku testování počítačových dovedností a počítačové gramotnosti žáků naší školy, dle konceptu ECDL.
Stejně jako vloni, tak i letos finišuje testování žáků čtvrtých ročníků. Testování je rozloženo do dvou termínů – na měsíc únor a na měsíc duben, kdy v prvním termínu žáci absolvují 6 modulů ze 7 modulů programu ECDL Core 5.0 a ve druhém termínu pak poslední modul a případné opravné moduly, tak jak toto testování navazuje na výuku.   


Pro současné testování byly připraveny takové podmínky, aby uspokojily každého zájemce z řad žáků o otestování. V souvislosti s přechodem výuky na nové MS Office ve verzi 2010, byla všem zúčastněným, v souladu s pravidly testování ECDL, nabídnuta možnost volby testovací platformy, a to ve verzi Windows XP a MSO 2003, Windows 7 a MSO 2007 nebo Windows 7 a MSO 2010.   

Letošního únorového testování, resp. prvního termínu testování se zúčastnilo 13 žáků naší školy, z toho 6 chlapců a 7 děvčat. Stejný počet bude bojovat i o splnění posledního testovacího modulu v druhém termínu – tedy v měsíci dubnu. Pro první termín testování si osm uchazečů o certifikát zvolilo platformu na Windows XP a MSO 2003, dva Windows 7 a MSO 2007 a tři Windows 7 a MSO 2010.

 

Co znamená certifikát ECDL?

ECDL – European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně rozšířený a uznávaný certifikační koncept počítačové (digitální) gramotnosti, počítačových znalostí a dovedností.

Koncept ECDL v dnešní době zahrnuje celou škálu certifikačních programů.  Řada zemí provozuje další, tzv. Endorsed programy, které jsou zaměřeny na specializované oblasti například ECDL 3D CAD, ECDL Electronic Signature, ECDL e-Kids. 

 

Proč právě ECDL?

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí tyto technologie využívat. Sjednocený způsob testování a mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky ECDL, řízený z Irska, se rychle stal panevropským standardem ve všech rozvinutých západních zemích.

Kvalifikace ECDL umožňuje zaměstnancům, studentům i ostatním občanům tímto certifikátem formálně doložit, že mají základní počítačové znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu používání osobních počítačů.

 

Přínosy projektu ECDL:

  • vytvoření jednotné platformy pro srovnávání vědomostí v oblasti IT
  • začlenění ČR do vzdělávacích programů a standardů EU
  • tlak na efektivní a měřitelné zhodnocování investic do oblasti informačních technologií
  • mobilita a širší uplatnění pracovníků institucí podporujících platformu ECDL
  • zvýšení motivace zaměstnanců k využívání moderních technologií
  • lepší uplatnění držitelů ECDL certifikátů na trhu pracovních sil

 

Držitelem sublicence konceptu ECDL v České republice je akciová společnost CertiCon a.s., která je jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky.

 

Ing. Josef Haba

Manažer testovacího střediska CZ038

 

  MicrosoftDreamSpark       stredniroku banner     kamnavejsku
 logo-projekt-scuba facebook-logo akreditace_strediska logokmu-200 idea boinc_logo

statni-maturita-logo


Založeno na Joomla! | ©SSŠMEP 2011 | XHTML and CSS.