SSŠMEP - Dočasné stránky

Nacházíte se zde: > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.

 

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9 , 434 01 Most je společnost Comenia, v. o. s.

Zakladatelská listina byla sepsána 16. 1. 1997 do notářského zápisu č. NZ12/97, N13/97. Hlavním účelem bylo založení společnosti s ručením omezeným provozujícím soukromou střední školu

Předmět činnosti:

 • Poskytování vzdělávání a školských služeb ve střední škole
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 1. Organizační struktura

Organizační struktura školy

Organizační schéma školy

Seznam pracovníků školy

Výchovný poradce

Metodik prevence

Školská rada

 

 1. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.

Eduarda Basse 1142/9

434 01 Most

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o

Eduarda Basse 1142/9

434 01 Most

 

Úřední hodiny:

Pondělí - pátek   6:30 - 14:30

 

Telefonní čísla:

Kancelář školy: 476 709 580

Ředitelka školy: 476 709 580, 774 630 915

 

Adresa webové stránky:

www.sssmep.cz

 

Adresa E-podatelny:

soukrmark@sssmep.cz

 

ID datové schránky:

t863fng

 

 1. Bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu: 107-7667350297/0100

 

25015192

 

 1. DIČ

neplátce

 

 1. Dokumenty

Školní řád

Výroční zpráva

 

 1. Žádosti o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese: soukrmark@sssmep.cz nebo osobně na sekretariátu školy – E. Basse 1142/9, 434 01 Most

Formulář žádosti o poskytnutí informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti.

Ústní stížnosti, pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30 dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel vyrozuměn.

 

Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

 1. identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu)
 2. předmět žádosti
 3. způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně)
 4. datum a podpis

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z níže uvedených kontaktů.

 

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Ředitelka školy

Mgr. Kateřina Fischerová

476 709 580, 774 630 915

reditelka@sssmep.cz

 

Zástupce ředitelky školy

Ing. Iva Hejná

476 709 580

hejna@sssmep.cz

 

Sekretariát

476 709 580

soukrmark@sssmep.cz

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze podle § 175, zákona č. 500/2004, správní řád, v účinném znění, a podle § 60 odst. 19 zákona č .561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění odvolat do 15 dnů, v případě odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u ředitele školy, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje.

  

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Portál veřejné správy

 

13. Předpisy

Nejčastěji používané předpisy

Ke stažení na Dokumenty - MŠMT ČR

Vydané předpisy

Školní řád

 

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben