+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

EduPage pro mobilní telefon ke stažení zde

google

apple

Na stránky EduPage školy se dostaneta kliknutím na logo EduPage

edupage

Erasmus_plus_logo.pnglogosbeneficaireserasmusrightfunded

 

 

 

 

 Erasmus +  Odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1 – Krátkodobé projekty mobilit, Výzva 2022 (KA 122-VET)

 

V rámci projektu č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000070456 „Žáci obchodní akademie ve Španělsku“ realizuje naše škola krátkodobou mobilitu žáků, které se zúčastní 20 žáků naší školy v doprovodu dvou pedagogických pracovníků.

Aktivita probíhá ve španělské Barceloně ve spolupráci s partnerskou organizací Bamos Servicios de Movilidad SLU. Zde budou žáci po dobu trvání dané aktivity zapojeni do pracovních procesů v reálných místních organizacích působících v oborech, které korespondují se zaměřením jejich studia. Jedná se o společnosti Boloberry Technologies s. I.(pro zaměření Informační technologie a programování), Hotels Panissars S. L. (pro zaměření Cestovní ruch a průvodcovství) a FORUM SPORT S. A. (pro zaměření Sportovní marketing a management). Žáci budou mít také možnost poznávat místní kulturu, zvyky, reálie a budovat nové sociální kontakty, což přispěje k jejich citlivému vnímání a respektování kulturních rozdílů.

Mezi významné cíle realizace aktivit patří zejména získání důležitých praktických zkušeností a návyků v reálných pracovních podmínkách v zahraničí. Dalším důležitým aspektem je zvýšení komunikačních dovedností v cizím jazyce pro žáky školy. Cíle projektu vedou k osobnostnímu rozvoji a růstu jednotlivých účastníků a ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků nejen na mezinárodním trhu práce

Definované cíle přímo souvisí s aktuálními potřebami – zkvalitnění odborných znalostí žáků, zvýšení komunikativnosti žáků a pedagogů a propojení teorie s praxí.

Projekt je financován z fondů Evropské unie.

Erasmus_plus_logo.pnglogosbeneficaireserasmusrightfunded

 

 

 

 

 Erasmus +  Odborné vzdělávání a příprava

Klíčová akce 1 – Krátkodobé projekty mobilit, Výzva 2021 (KA 122-VET)

 

V rámci projektu č. 2021-1-CZ-01-KA122-VET-00001670 „Žáci obchodní akademie v Itálii“ realizuje naše škola dvě aktivity:

  • Dlouhodobá mobilita žáků
  • Krátkodobá mobilita žáků

Dlouhodobé mobility v trvání 90 dnů se účastní 3 žáci školy. Krátkodobé mobility se účastní 10 žáků naší školy v doprovodu jednoho pedagogického pracovníka.

Obě aktivity probíhají v italském Miláně ve spolupráci s partnerskou organizací Evolvo, srl. Zde budou žáci po dobu trvání dané aktivity zapojeni do pracovních procesů v reálných místních organizacích působících v oborech, které korespondují se zaměřením jejich studia. Budou mít také možnost poznávat místní kulturu, zvyky, reálie a budovat nové sociální kontakty, což přispěje k jejich citlivému vnímání a respektování kulturních rozdílů.

Mezi významné cíle realizace aktivit patří zejména získání důležitých praktických zkušeností a návyků v reálných pracovních podmínkách v zahraničí. Dalším důležitým aspektem je zvýšení komunikačních dovedností v cizím jazyce pro žáky školy. Cíle projektu vedou k osobnostnímu rozvoji a růstu jednotlivých účastníků a ke zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků nejen na mezinárodním trhu práce

Definované cíle přímo souvisí s aktuálními potřebami – zkvalitnění odborných znalostí žáků, zvýšení komunikativnosti žáků a pedagogů a propojení teorie s praxí.

Projekt je financován z fondů Evropské unie.

 

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Seznam učebnic – 1. ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                               Cena

Společenské vědy pro SŠ – učebnice 1. díl                                               160,-- Kč

Nová verze - Literatura pro 1. ročník středních škol – učebnice                230,-- Kč

Nová verze - Literatura pro 1. ročník středních škol – pracovní sešit       170,-- Kč

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 1. díl                                                  130,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 2. díl                                                  110,-- Kč

– Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

= objednává hromadně škola

 

Nakladatelství Klett

Nakladatelství Klett - Německý jazyk – Direkt interaktiv 1. díl –             430,-- Kč

učebnice s pracovním sešitem (nutno nové) – na dva roky

= objednává hromadně škola

 

Nakladatelství Oxford

Nakladatelství Oxford - Anglický jazyk – Maturita Solutions 2nd Edition

Pre-intermediate

učebnice                                                                                                     580,-- Kč

pracovní sešit (červená) – na dva roky                                                      320,-- Kč

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

= objednává hromadně škola

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  2.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                              Cena

Nová verze - Literatura pro 2. ročník středních škol – učebnice                 240,-- Kč

Nová verze - Literatura pro 2. ročník středních škol – pracovní sešit         190,-- Kč

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 3. díl                                                  110,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 4. díl                                                  110,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

= objednává hromadně škola

 

Psaní hravě – výukový program                                                                  200,– Kč

= Objednává škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  3.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                              Cena

Literatura pro 3. ročník středních škol – učebnice                                       230,-- Kč

Literatura pro 3. ročník středních škol – pracovní sešit                               170,-- Kč

Zkrácené verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 6. díl                                                  100,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 8. díl                                                  110,-- Kč

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 9. díl                                                   90,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

= objednává hromadně škola

 

Nakladatelství Oxford

Nakladatelství Oxford - Anglický jazyk – Maturita Solutions 2nd Edition

Intermediate

učebnice                                                                                                           580,-- Kč

pracovní sešit (fialová) – na dva roky                                                              320,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnice, pracovní sešit musí být ale nový.

= Objednává hromadně škola

 

Nakladatelství Klett

Německý jazyk – Direkt intzeraktiv 2. díl –           430,-- Kč

učebnice s pracovním sešitem (nutno nové) – na dva roky

= objednává hromadně škola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam učebnic –  4.  ročník

Nakladatelství Didaktis                                                                               Cena

Maturita 2022-2023 z českého jazyka a literatury – didaktické testy           150,-- Kč

Zkrácená verze:

Matematika pro SŠ – pracovní sešit 7. díl A                                                  90,-- Kč

 

Učebnice je možné zakoupit od vyšších ročníků na burze učebnic.

= objednává hromadně škola