+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

logo

Klíčová akce 1 - Mobilita pracovníků ve vzdělávání 2015

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor vysílá naše škola své pracovníky do zahraničí s cílem dalšího profesního rozvoje. V projektu s názvem Žít jazyk: studovat, učit, rozumět je celkem zapojeno pět účastnic, které v rozmezí roku 2016 vycestují do Velké Británie, či do Německa. Absolvují dvoutýdenní výukový jazykový kurz spojený s exkurzí v blízkém okolí.

Mezi cíle náleží zvýšení kvalifikace účastníků a jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Z toho rovněž vyplývá schopnost lepší podpory žáků, kteří se připravují na budoucí profesní život. Cílem projektu je také zlepšení jazykové úrovně účastníků, k čemuž přispěje kontakt s rodilými mluvčími i dalšími účastníky kurzů. Tento kontakt rovněž přispěje ke zkvalitnění a inovaci výuky jazyků, což následně ovlivní kompetence žáků v oblasti cizích jazyků a jejich citlivé vnímání kulturních rozdílů.

Projekt je financován z fondů Evropské unie.

 

POSTŘEHY JEDNOTLIVÝCH ÚČASNÍKŮ:

Lucie Círková, DiS.

V dubnu 2016 jsem se jako učitelka anglického jazyka zúčastnila jazykového kurzu ve Velké Británii, kde jsem po dobu dvou týdnů navštěvovala kurz metodologie výuky anglického jazyka a také oprašovala komunikační dovednosti v tomto jazyce. Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu Erasmus +. Strávila jsem 2 týdny na Richard Language College v Bournemouth. Bylo zajímavé sledovat různé vyučovací metody anglických kolegů a s sebou domů jsem si odvezla spoustu tipů, jak obohatit výuku anglického jazyka na naší škole. Kurz metodologie byl zaměřený na výuku studentů různých úrovní, na využití moderních technologií i obrázků ve výuce. Během pobytu jsme měli možnost poznat město Bournemouth a okolí a během víkendu se vypravit na jeden z nabízených poznávacích zájezdů po Anglii. Během výuky anglického jazyka a konverzace s učiteli jsem měla možnost sledovat současnou sociální i politickou situaci ve Velké Británii a porovnávat ji se situací v dalších evropských zemích.

 

Mgr. Kateřina Fischerová

V červnu 2016 jsem se s kolegyní Mgr. Evou Jelínkovou zúčastnila jazykového kurzu v Německé spolkové republice. Po dobu dvou týdnů jsem navštěvovala jazykovou školu Dialoge ležící na ostrově v Bodamském jezeře v městě Lindau.  Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu Erasmus +.

S kolegyní jsme byly zařazeny do skupiny C1 (v evropském referenčním jazykovém rámci), v tomto kurzu byli účastníci z celého světa. V dopoledních hodinách probíhala vždy společná výuka jazyka, která pro nás pedagogy byla opakováním známého, ale vedla i k procvičení našich komunikačních dovedností. V odpoledních hodinách probíhal metodologický kurs jen pro nás jako vyučující německého jazyka. Převážně kurzy metodologie byly pro mne velkým přínosem. Jednalo se o nové moderní formy výuky cizího jazyka, ať již formou různých komunikačních her, sledováním videí a jejich zapojení do výuky, proběhl i seminář seznamující nás se zapojením dramatických prvků do výuky. Veškeré materiály jsem obdržela na flesh disku. Jednalo se o metody, jejichž použití považuji pro naše žáky za vhodné a z hlediska perspektivy za dlouhodobě použitelné.

Během kursu jsme nejen získaly nové poznatky z hlediska různých metod výuky, ale navázaly i nové kontakty, poznaly mnoho zajímavých lidí, kulturu země, sociální prostředí,  seznámily se i s historickým městem u  Bodamského jezera a jeho okolí.

 

Mgr. Eva Jelínková

V rámcI projektu Erasmus+ jsem se zúčastnila spolu s kolegyní Mgr. Kateřinou Fischerovou v červnu 2016 jazykového kurzu ve Spolkové republice Německo. Navštěvovala jsem 14 dní jazykovou školu Dialoge, která se nachází ve městě Lindau u Bodamského jezera. Byla jsem zařazena do skupiny C1 dle evropského referenčního rámce. Skupina účastníků kurzu byla velice různorodá, účastníci pocházeli ze zemí EU, ale i z Číny či Mexika. V dopoledních hodinách probíhala společná výuka, která byla zaměřena na komunikační dovednosti a gramatiku.

V odpoledních hodinách jsem měla s kolegyní kurz zaměřený na metodiku výuky německého jazyka, který byl pro nás velice přínosný. Vyučující nám vyšli ve všem vstříc, seznámili nás s různými formami společenských her, práci s moderními komunikačními nástroji atd. Sama jsem si některé hry i s novými účastníky kurzu, polskými učitelkami, vyzkoušela. Veškeré materiály, se kterými jsem během kurzu pracovala, jsem dostala na flash disku.

Škola pořádala pro účastníky kurzů různé akce a exkurze, které byly zaměřeny na navazování nových kontaktů, poznávání kultury dané země. Během kurzu jsem se seznámila s historií města Lindau a navštívila okolí Bodamského jezera.

 

PhDr. Andrea Smrčková

Na přelomu listopadu a prosince 2016 jsem se zúčastnila metodického kurzu v jazykové škole Richard Language College v jihoanglickém městě Bournemouth. Kurz trval dva týdny a výuka byla rozdělena do ranního a odpoledního bloku. Vzhledem k tomu, že dopoledne nebyl v tento termín přihlášen žádný další učitel angličtiny, probíhala výuka ve velmi komorní atmosféře a vyučující plně vyšla vstříc mým požadavkům na probíraná témata. Náplní ranních hodin byla pravidelně i jedna aktivita zaměřená na obtížnou gramatiku či slovní zásobu sloužící pro můj osobní rozvoj. Odpolední vyučování probíhalo ve dvojici, ovšem bohužel s českým učitelem angličtiny. Konverzace v hodinách tedy sice probíhala čistě v anglickém jazyce, ovšem během společných aktivit mimo školu jsme mluvili česky.

Velkým přínosem dopolední výuky byla možnost diskutovat o aktuálních tématech hýbajících Velkou Británií i zeměmi na kontinentu. Používání cizího jazyka v přirozené konverzaci tedy bylo velice intenzivní a rozhodně mi pomohlo ke zlepšení komunikačních kompetencí. V odpoledních blocích se vystřídalo několik vyučujících, kteří postupně pokryli základní témata, mezi nejpřínosnější patřila efektivní výuka slovní zásoby, práce se skupinou, kde jsou žáci na různých úrovních, a využívání novinových článků ve výuce.

Ubytování v hostitelské rodině s polopenzí a víkendový výlet organizovaný školou byly dalšími prvky mého studijního pobytu, které přispěly k načerpání vědomostí o běžném životě ve Velké Británii a jsou tak kromě materiálů získaných v hodinách něčím, čím mohu obohatit hodiny anglického jazyka a především komerční a praktické angličtiny.