+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow
Slider

Přijímací řízení 2020/2021

V důsledku mimořádných opatření k nemoci COVID-19 a následným nařízením vlády budou přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 probíhat v mimořádném režimu.

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Více info ZDE

Jakmile bude mít škola bližší informace, budou uchazeči obratem informování formou webových stránek  a e-mailu.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o. vyhlašuje  v souladu s §60 odst. 1 školského zákona 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Ke vzdělávání na Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Na základě §60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021 takto:

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 90

 

Ve školním roce 2020/2021budou žáci přijímáni do studijního oboru:

  • 63-41-M/02 – specializace cestovní ruch a průvodcovství

  • 63-41-M/02 – specializace informační technologie a programování

  • 63-41-M/02 – specializace sportovní marketing a management

 

Přijímáni budou i cizinci (jiný mateřský jazyk) a žáci se SVP (speciální vzdělávací potřeby).

Přihlášku ke vzdělávání-studiu do druhého kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy.

Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2020 osobně nebo poštou.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tento formulář je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě  zakoupit v prodejnách SEVT.

Povinné jednotné přijímací zkoušky:

14. 4. 2020 – 1. kolo

15. 4. 2020 – 2. kolo

Náhradní termín:

13. 5. 2020 – 1. termín

14. 5. 2020 – 2 termín

Započítává se lepší výsledek.

 

  

Přihláška - ke stažení

Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020/2021

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020/2021

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2020/2021