+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

 

Maturitní zkoušky 2020/2021

15. 9. 2021 - od 14:00 Ústní maturitní zkoušky - opravný a náhradní termín

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY - NOVÁ OPATŘENÍ

 

 INFORMACE PRO ŽÁKY KE KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK - JARO 2021

 

Struktura maturitní zkoušky 2021

 

TERMÍNY

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • 1. 12. 2020

 • Odevzdání přihlášek do 15. 12. 2020 

 • přihlášky dostanou žáci ve škole

 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky

 • předání výpisu přihlášky k MZ do 20. 12. 2020

 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – provádějí vyučující daného předmětu

      

 2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    4.A/IT - 28. 5. 2021

    4.A/SMM - 28. 5. 2021

    4.A/CR - 28. 5. 2021

      MIMOŘÁDNÝ TERMÍN PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY: 22. 6. 2021 OD 7:30 HOD.

 

 3) Písemné práce: 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury: na základě vládních nařízení ZRUŠENY

 • Písemná práce z cizích jazyků: na základě vládních nařízení ZRUŠENY

 

4) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

 • Didaktický test z AJ: 24. 5. 2021

 • Didaktický test z MA: 24. 5. 2021
 • Didaktický test z ČJ:  25. 5. 2021        
 • Didaktický test z NJ:  26. 5. 2021

 

     Přesný rozpis dle JZS zveřejní MŠMT nejpozději do 31. 5. 2021 na stránkách www.novamaturita.cz.

   

5) Ústní část profilové maturitní zkoušky:

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.A

31. 5. - 4. 6. 2021 

 7. 6. - 10. 6. 2021

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek:

PP ČJL - Pravidla českého pravopisu: duben 2021

PP AJ - anglický slovník bez gramatiky: duben 2021

PP NJ- německý slovník bez gramatiky: duben 2021

 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:  21. 5. 2021

Vydání maturitních vysvědčení: 15. 6. 2021

 

OPRAVNÉ ÚSTNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROKY 2014/2015 - 2019/2020

Písemné práce a didaktické testy dle JZS.

 • Opravné zkoušky pro zaměření IT - dle termínu řádných maturitních zkoušek

 • Opravné zkoušky pro zaměření SMM-  dle termínu řádných maturitních zkoušek

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR + EEA-  dle termínu řádných maturitních zkoušek

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Cestovní ruch

     - Účetnictví

b) Zaměření informační technologie a programování

      - Programování

      - Účetnictví

c) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management

     - Účetnictví

 

   2) Povinné profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

a) Zaměření cestovní ruch

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika
  • Cestovní ruch (kombinace předmětů MMCR, TRP)

      b) Zaměření informační technologie a programování

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Informační technologie

c) Zaměření sportovní marketing a management

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Teorie sportu (kombinace předmětů MM, TST, HTS)

 

3) Nabídka nepovinných předmětů ústní části profilové maturitní zkoušky:   

      - Účetnictví

      - Základy společenských věd   

 

     4) Opravné ústní maturitní zkoušky z profilových předmětů 2014/2015 - 2018/2019

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk

            Zaměření informační technologie a programování

               Povinný předmět

  • Ekonomika

               Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

  • Informační technologie a programování
  • Účetnictví
  • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části     

      

 

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka

 

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ

Rady pro žáky konající opravnou MZ

 

SEZNAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020/2021

 

Rozsah písemných prací

 

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 2020/2021

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní profilové zkoušce z ČJL

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z ruského jazyka

 

Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy Cestovní ruch

Maturitní okruhy Informační technologie (ústní maturita s 20 maturitními okruhy) 

Maturitní okruhy Informační technologie 2 (ústní maturita s 6 maturitními okruhy v případě uznání certifikátu dle přílohy č. 2 k materiálu čj. MSMT-32270/2020-1. Pro splnění podmínek je uznán cerifikát ECDL z modulů M2, M3, M4, M5, M6 a M7. Příslušný certifikát ECDL Profile je možno získat ve školním testovacím středisku.)   

Maturitní okruhy Teorie sportu

 

Nepovinné předměty:

Maturitní okruhy Účetnictví

Maturitní okruhy Základy společenských věd

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

Cestovní ruch

Programování

SMM

Účetnictví