+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Soutěž již 12.12.2023

robotizs

Další info ZDE

 

Maturitní zkoušky 2023/2024

 

Seznam maturitních zkoušek

 

TERMÍNY

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • 1. prosinec 2023

 • Odevzdání přihlášek do  23. 12. 2023

 • přihlášky dostanou žáci ve škole

 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky

 • předání výpisu přihlášky k MZ v prosinci 2023

 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – provádějí vyučující daného předmětu

      

 2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    4.A/CR: 16. - 17. 4. 2024

    4.B/SMM: 16. - 17. 4. 2024

     4.C/IT: 16. - 17. 4. 2024

 

 3) Písemné práce: 

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury:8. 4. 2024 - 12:00

 • Písemná práce z AJ: 9. 4. 2024 - 12:00

 • Písemná práce z NJ: 9. 4. 2024 - 12:00

 

4) Didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

 • Didaktický test z AJ: 2. - 7. 5. 2024

 • Didaktický test z ČJ: 2. - 7. 5. 2024    
 • Didaktický test z NJ: 2. - 7. 5. 2024
 • Didaktický test z MA: 2. - 7. 5. 2024

 

     Přesný rozpis dle JZS zveřejní MŠMT nejpozději v březnu 2023 na stránkách www.novamaturita.cz.

   

5) Ústní část profilové maturitní zkoušky:

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.A

duben 2024

20. 5. - 22. 5. 2024

 4.B

duben 2024

23. 5. - 28. 5. 2024

4.C 

duben 2024

29. 5. - 30. 5. 2024

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek:

PP ČJL - Pravidla českého pravopisu: 2. - 5. 4. 2024

PP AJ - anglický slovník bez gramatiky: 2. - 5. 4. 2024

PP NJ- německý slovník bez gramatiky:  2. - 5. 4. 2024

DT MA - kalkulačka, matematické tabulky:  29. 4. 2024

 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:  30. 4. 2024

Vydání maturitních vysvědčení: červen 2024

 

OPRAVNÉ ÚSTNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROKY 2017/2018 - 2022/2023

Písemné práce a didaktické testy dle JZS.

 • Opravné zkoušky pro zaměření IT - dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.C

 • Opravné zkoušky pro zaměření SMM-  dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.B

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR -  dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy 4.A

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Cestovní ruch

     - Účetnictví

b) Zaměření informační technologie a programování

      - Programování

      - Účetnictví

c) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management

     - Účetnictví

 

   2) Povinné profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

a) Zaměření cestovní ruch

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika
  • Cestovní ruch (kombinace předmětů MMCR, TRP)

      b) Zaměření informační technologie a programování

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Informační technologie

c) Zaměření sportovní marketing a management

  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk
  • Ekonomika

  • Teorie sportu (kombinace předmětů MM, TST, HTS)

 

3) Nabídka nepovinných předmětů ústní části profilové maturitní zkoušky:   

      - Účetnictví

             - Základy společenských věd

 

      

      

 

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení pro profilovou písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka

Kritéria hodnocení pro profilovou písemnou maturitní zkoušku z cizího jazyka 

 

 

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ

Rady pro žáky konající opravnou MZ

 

 

Rozsah písemných prací

 

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 2023/2024

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka

Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy Cestovní ruch

Maturitní okruhy Informační technologie (ústní maturita s 20 maturitními okruhy) 

Maturitní okruhy Informační technologie 2 (ústní maturita s 6 maturitními okruhy v případě uznání certifikátu dle přílohy č. 2 k materiálu čj. MSMT-32270/2020-1. Pro splnění podmínek je uznán cerifikát ECDL z modulů M2, M3, M4, M5, M6 a M7. Příslušný certifikát ECDL Profile je možno získat ve školním testovacím středisku.)   

Maturitní okruhy Teorie sportu

 

Nepovinné předměty:

Maturitní okruhy Účetnictví

Maturitní okruhy Základy společenských věd

 

Písemné maturitní zkoušky:

Český jazyk

Cizí jazyk

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

Cestovní ruch

Programování

SMM

Účetnictví