+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow
Slider

Vážení rodiče, milí žáci,


mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. V této zprávě bychom vás rádi ještě jednou informovali o způsobu výuky pro následující období, kdy bude škola uzavřena.


Ke komunikaci s vámi budeme využívat všech vyzkoušených komunikačních kanálů - především systém Bakaláři, Moodle a e-mailovou korespondenci. Sledujte také web školy a školní facebook.
Učivo vám budou průběžně zasílat jednotliví vyučující na jednotlivé předměty. Pro příjem domácích úkolů od vyučujících v systému Bakaláři musí být žák přihlášen pod svým žákovským přístupem (ne pod přístupem rodičů - některé úkoly by v tomto režimu nemusely být viditelné).
Zasílané a zveřejňované učivo bude mít různou podobu – např. pracovní listy, odkazy na učebnice, pracovní sešity, texty a články, odkazy na výuková a výkladová videa nebo aplikace. V případě, že učitel bude požadovat kontrolu vypracovaných úkolů, odešlete zpět vyplněný úkol uvedeným způsobem – např. e-mailem na jeho adresu.
V případě nejasností ohledně zadaných úkolů a učiva kontaktujte, prosím, konkrétního vyučujícího jakýmkoliv způsobem (bakaláři, e-mail, telefon – je-li k dispozici).


Apelujeme na žáky a rodiče, aby k následujícímu období „domácí výuky“ nepřistupovali jako k době prázdnin, ale naopak svědomitě plnili zadané úkoly a pilně se věnovali samostudiu a studiu veškerých výukových materiálů. Po návratu do školy nebudeme moci brát ohled na žáky, kteří výuku a přípravu zanedbali a neplnili. Učivo takto zadávané budeme považovat za probrané. Je na každém z nás, jak k této formě výuky a k plnění si svých povinností přistoupí.


Pevně věříme, že se nám společným úsilím podaří zvládnout toto pro všechny nelehké období.

 

Mgr. Kateřina Fischerová, ředitelka školy