+420 476 709 580 soukrmark@sssmep.cz Po-Pá: 6:30 - 14:30
image
image
image
IT.jpeg
Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
MCR.jpeg
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
SMM.jpeg
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow

Finále soutěže Krajská odysea v matematice, 28. 11. 2019

Finále soutěže zaměřené na matematiku se zúčastnilo 7 čtyřčlenných týmů. Každý se skládal z dvojice studentů střední školy a dvojice žáků ze základní školy. Naši školu v soutěži reprezentovali žáci 3. ročníku Le Duy Nguyen a Kateřina Týcová. Tým s našimi žáky si vylosoval modrou barvu.

V první části se soutěžilo formou BINGO otázek. Týmy musely písemně odpovědět na kladené otázky do 40 sekund. Nejvíce bodů získaly týmy, které ve své tabulce vyškrtaly celé řádky jako první.

Ve druhé části týmy řešily náročnější logické slovní úlohy. Členové týmů si museli úlohy rozdělit, protože všichni členové by všechny úlohy vyřešit nestihli. Před odevzdáním spolu úlohy ještě zkonzultovali.

Po obědě každý tým dostal sirky, plastelínu a nákres platónských těles, což jsou pravidelné mnohostěny (čtyřstěn, šestistěn, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn). Úkolem bylo vytvořit modely těchto těles slepováním sirek plastelínu ve vrcholech daného mnohostěnu.

Posledním úkolem bylo vytvořit z rychleschnoucí hmoty 3D perem nějaký matematický symbol. Tým modrých vytvořil pěkný model složeného tělesa z kvádru a hranolu ozdobený letopočtem 2019.

Soutěž se odehrála v tělocvičně Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích, ve které mohl pedagogický doprovod sledovat soutěžící z balkonu. Atmosféra byla velmi přátelská a určitě byl splněn záměr, aby soutěžící pracovali týmově.

Vítězné týmy získaly za 1. – 3. Místo mj. 3D pera Polaroid. Náš modrý tým mezi nimi sice nebyl, ale každý účastník dostal diplom a taštičku s pozornostmi. Soutěž se všem zúčastněným zajisté líbila.